video-image
Šta su to organski mlečni proizvodi (Farma Organica)?

Organska hrana proizvodi se na ekološki zdravom zemljištu, u čistom okruženju i nije hemijski tretirana. Krave koje daju organsko mleko hrane se hranom iz organske proizvodnje.
Organsko mleko predstavlja sam vrh lestvice po kvalitetu i hranljivosti sastojaka.
Organska proizvodnja se bazira na:
– principu zdravlja (ekološko gajenje biljaka kojima se hrane životinje, samim tim i zdravlje ljudi)
– principu ekologije (očuvanja ekosistema, tj. životne sredine – čistoća zemlje, vazduha, vode)

Šta znače oznake na proizvodima - Organic, BIO i EKO?

Organic, bio i eko jesu proizvodi organskog porekla i jedino oni mogu da nose te nazive. Ovi sertifikati garantuju potrošaču da je proizvodnja poljoprivrednog, odnosno, prehrambenog proizvoda kontrolisana, od momenta uključivanja proizvodne jedinice (zemljišne parcele, gazdinstva, farme itd) u organsku proizvodnju do momenta plasiranja proizvoda na tržište.

Šta znači EU oznaka?

EU oznaka za organski proizvod predstavlja garanciju da je proizvod proizveden u skladu sa strogo kontroliranim uslovima i propisima organske proizvodnje. EU oznaka za organski proizvedenu hranu je zelene boje i na njoj se nalazi 12 zvezdica u obliku lista. Uvedena je kako bi potrošači lakše prepoznali proizvode iz organske proizvodnje. Oznaku EU ekoproizvoda proizvođačima izdaju kontrolna tela, odnosno sertfikacione kuće ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede.

Čime se hrane krave koje daju organsko mleko?

Po pravilnicima organske proizvodnje na našoj farmi se ne koriste zamene za mleko, već telad uvek pije isključivo kravlje mleko. Posebna pažnja posvećuje zdravlju, nezi i dobrobiti životinja. Govedima je dozvoljen slobodan pristup travnatim ispustima, pa mogu da borave na velikim sunčanim pašnjacima kada god to požele. Osnovna hrana naših krava je silaža i na našoj farmi se godišnje napravi više od 10 hiljada tona ove poslastice za mlečne krave. Naša kompletna biljna proizvodnja na površini od preko 2.000 ha je podređena ishrani muznih krava na našoj farmi, sa krajnjim ciljem – dobijanje organskog mleka.

Šta je sterilizacija, šta znači skraćenica UHT?

Sterilizacija je tehnološka operacija kojom se mleko podvrgava temperaturama preko 100 ºC. UHT je skraćenica za ultra-high-temperature. Obično se sprovodi na temperaturama od 135 do 142 ºC, tokom nekoliko sekundi. Tokom kratkotrajne sterilizacije, svi mikroorganizmi i njihove spore uništavaju se u potpunosti.

Šta je pasterizacija?

Pasterizacija je tehnološka operacija obrade mleka, kao i sanitarna mera za uništenje svih patogenih mikroorganizama štetnih po zdravlje ljudi. Sprovodi se zagrevanjem mleka na temperaturama nižim od 100 ºC u određenom vremenskom intervalu.

Da li Farma Organica mleko mora da se kuva pre upotrebe?

Farma Organica sterilizovano mleko je dugotrajno mleko, dok je Farma Organica pasterizovano mleko kratkotrajno mleko. Nijedno mleko pre upotrebe nije potrebno kuvati.

Šta je homogenizacija?

Homogenizacija je postupak usitnjavanja i izjednačavanja masnih kapljica u mleku, radi postizanja veće stabilnosti emulzije mlečne masti u vodi. Veličina kapljice mlečne masti se, nakon homogenizacije, smanjuje na 1-2 µm. Homogenizovano mleko ima puniji ukus, intenzivniju belu boju, a izdvajanje mlečne masti na površinu je sprečeno. Najčešće se koristi dvostepena homogenizacija. Bez homogenizacije mlečna mast bi se izdvojila na površini proizvoda.

Da li dugotrajni proizvodi sadrže konzervanse?

Farma Organica dugotrajni proizvodi dobijeni su postupkom sterilizacije mleka i aseptično su upakovani, što produžava rok trajanja na više meseci. Ovi proizvodi ne sadrže konzervanse, a čuvaju se na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži do otvaranja.

Da li Farma Organica proizvodi sadrže gluten?

Farma Organica proizvodi ne sadže gluten.
Prema važećim pravilnicima, nije dozvoljeno da se na ambalaži ističe ono čega nema, već samo sastojci kojih ima, što znači da svi proizvodi koji sadrže gluten imaju tu informaciju u deklaraciji na ambalaži.

video-image